Concrete Pots/Terrazzo
5/5
Fiberclay Pots
5/5
Fiberclay Pots
5/5
Fiberclay Pots
4.2/5
OUR PRODUCTS
Slider

กระถางคอนกรีต I-POT แตกต่างด้วยคุณภาพและดีไซน์ ผลิตด้วยมือจากการผสมซีเม็นต์หล่อขึ้นรูปในแม่พิมพ์ทีละใบอย่างประณีต เสริมความแกร่งด้วยเหล็กเส้น การซึมน้ำต่ำ ไม่แตกลายงาหรือขึ้นคราบดำ ทนทาน โดดเด่น มีสไตล์

OUR CUSTOMERS
OUR CLIENTS
W-Hotels
PROPERTY PERFECT
siamparagon
CPN
land and house
iconsiam