การเลือกกระถางไม่มีสูตรตายตัว แต่สิ่งสำคัญอันดับแรกคือกระถางควรมีขนาดเหมาะสมกับต้นไม้ กระถางขนาดใหญ่เกินไปจะทำให้เกิดความชื้นส่วนเกินในดิน ขณะที่กระถางขนาดเล็กเกินไปจะจำกัดการเจริญเติบโตของพืช วิธีคิดคร่าวๆ คือไม้ประเภททรงสูง ความกว้างของกระถาง ควรอยู่ที่ประมาณ 2 : 3 ของความสูงของต้น เช่น ถ้าต้นไม้สูง 15 นิ้ว ความกว้างของกระถางควรประมาณ 10 นิ้ว ส่วนความกว้างของต้นไม้ที่มีสัดส่วนของทรงพุ่ม วัดระยะจากกิ่งที่กว้างที่สุดกับกระถาง อยู่ที่ประมาณ 3 : 2 เช่นหากทรงพุ่มกว้าง 18 นิ้ว กระถางก็ควรมีความกว้าง 12-20 นิ้ว เป็นต้น

ทั้งนี้ควรดูชนิดของต้นไม้และรูปทรงต้นไม้ประกอบกันด้วย เช่นถ้าเป็นไม้ทรงสูง โปร่ง กิ่งก้านยื่นออกไปไม่ยาวนักก็ควรใช้ความสูงของต้นเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นไม้ทรงเตี้ยมีการแผ่กิ่งก้านออกไปกว้างให้วัดจากความยาวของกิ่งล่างเป็นหลัก

ข้อสังเกตเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนไซส์กระถางคือ ทรงพุ่มขยายใหญ่เลยขอบกระถาง รากขยายจนแน่นหรือทะลุก้นกระถาง และดินเสื่อมสภาพ (ปกติอยู่ได้ 2-3 ปี สังเกตได้จากเวลารดน้ำดินจะไม่อุ้มน้ำ) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ต้นไม้หยุดเติบโตและอาจจะตายในที่สุดเพราะธาตุอาหารไม่เพียงพอ