ข้อกำหนดและเงื่อนไข
โปรดอ่านรายละเอียดในข้อกำหนดต่างๆและเงื่อนไขของร้านเราที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือการบริการบนเวปไซต์นี้

สินค้าในร้านของเราทุกชิ้นผลิตจากการขึ้นรูปด้วยมือ ดังนั้นอาจมีขนาดคลาดเคลื่อน +/-5% และสีอาจแตกต่างจากสินค้าจริงเนื่องจากการตั้งค่าแสดงผลของหน้าจอและขึ้นกับล็อตการผลิต

ราคาสินค้าที่แสดงในเวปไซต์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ในกรณีที่ต้องการออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบ

ข้อกำหนดชำระเงิน ชำระมัดจำ 50% ล่วงหน้าเพื่อเริ่มดำเนินการผลิตหรือเตรียมสินค้า และชำระมัดจำส่วนที่เหลือเมื่อได้รับสินค้า

บริษัทฯ ไม่จัดส่งสินค้าขึ้นชั้นหรืออาคารสูง หากต้องการให้จัดส่งพื้นที่ดังกล่าวอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

ราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง และ/หรือ ตีลังบรรจุ ทั้งนี้การนำส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายของทางร้านซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวน น้ำหนักและระยะทาง  กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางร้าน

สินค้าทุกชิ้นไม่มีการรับประกันสินค้า หากพบข้อบกพร่องจากฝีมือการผลิต เมื่อได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบโดยทันที ท่านสามารถปฎิเสธการรับสินค้า ทางเราไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี