ที่อยู่ร้าน I-POT (ผดุงฉัตร)

ถนนทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯฝั่งตะวันตก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140