แคปซูลสีคอนกรีตเกรย์ CAPSULE Concrete Grey Color : กระถางไฟเบอร์เคลย์ Fiberclay Pot

900.00 ฿4,000.00 ฿

รายละเอียดสินค้า

 • กระถางน้ำหนักเบา
 • แข็งแรง
 • ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เคลย์
 • มีรูระบายน้ำ
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

PRODUCT DETAILS

 • Strong, lightweight fiberclay material.
 • Ideal for both indoor and outdoor use.
 • There is a drainage hole in the bottom.

ปาล์มริบสีบรัชเกรย์ PALM RIB Blush Grey Color : กระถางไฟเบอร์เคลย์ Fiberclay Pot

1,200.00 ฿4,500.00 ฿

รายละเอียดสินค้า

 • กระถางน้ำหนักเบา
 • แข็งแรง
 • ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เคลย์
 • มีรูระบายน้ำ
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

PRODUCT DETAILS

 • Strong, lightweight fiberclay material.
 • Ideal for both indoor and outdoor use.
 • There is a drainage hole in the bottom.

ทูบโรลสีดัสกี้เกรย์ TUBE ROW Dusky Grey Color : กระถางไฟเบอร์เคลย์ Fiberclay Pot

1,500.00 ฿4,500.00 ฿

รายละเอียดสินค้า

 • กระถางน้ำหนักเบา
 • แข็งแรง
 • ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เคลย์
 • มีรูระบายน้ำ
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

PRODUCT DETAILS

 • Strong, lightweight fiberclay material.
 • Ideal for both indoor and outdoor use.
 • There is a drainage hole in the bottom.

ปาล์มสีแบล็กกาแล็กซี PALM Black Galaxy Color : กระถางไฟเบอร์เคลย์ Fiberclay Pot

1,500.00 ฿4,500.00 ฿

รายละเอียดสินค้า

 • กระถางน้ำหนักเบา
 • แข็งแรง
 • ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เคลย์
 • มีรูระบายน้ำ
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

PRODUCT DETAILS

 • Strong, lightweight fiberclay material.
 • Ideal for both indoor and outdoor use.
 • There is a drainage hole in the bottom.

แคปซูลสีบล็กกาแล็กซี CAPSULE Black Galaxy Color : กระถางไฟเบอร์เคลย์ Fiberclay Pot

900.00 ฿4,000.00 ฿

รายละเอียดสินค้า

 • กระถางน้ำหนักเบา
 • แข็งแรง
 • ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เคลย์
 • มีรูระบายน้ำ
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

PRODUCT DETAILS

 • Strong, lightweight fiberclay material.
 • Ideal for both indoor and outdoor use.
 • There is a drainage hole in the bottom.

กรวยสีแบล็กกาแล็กซี CONE Black Galaxy Color : กระถางไฟเบอร์เคลย์ Fiberclay Pot

1,500.00 ฿4,500.00 ฿

รายละเอียดสินค้า

 • กระถางน้ำหนักเบา
 • แข็งแรง
 • ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เคลย์
 • มีรูระบายน้ำ
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

PRODUCT DETAILS

 • Strong, lightweight fiberclay material.
 • Ideal for both indoor and outdoor use.
 • There is a drainage hole in the bottom.

คิ้วบ์-คลิฟ CUBE-CILFFS : กระถางไฟเบอร์เคลย์ Fiberclay Pot

900.00 ฿15,000.00 ฿

รายละเอียดสินค้า

 • กระถางน้ำหนักเบา
 • แข็งแรง
 • ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เคลย์
 • มีรูระบายน้ำ
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

PRODUCT DETAILS

 • Strong, lightweight fiberclay material.
 • Ideal for both indoor and outdoor use.
 • There is a drainage hole in the bottom.

แคปซูลแกรนิตโต้ CAPSULE GRANITO : กระถางไฟเบอร์เคลย์ Fiberclay Pot

800.00 ฿4,000.00 ฿

รายละเอียดสินค้า

 • กระถางน้ำหนักเบา
 • แข็งแรง
 • ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เคลย์
 • มีรูระบายน้ำ
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

PRODUCT DETAILS

 • Strong, lightweight fiberclay material.
 • Ideal for both indoor and outdoor use.
 • There is a drainage hole in the bottom.

Oval

900.00 ฿25,000.00 ฿

ทอลสแควร์-คลิฟ TALL SQUARE-CLIFFS : กระถางไฟเบอร์เคลย์ Fiberclay Pot

900.00 ฿6,300.00 ฿

รายละเอียดสินค้า

 • กระถางน้ำหนักเบา
 • แข็งแรง
 • ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์เคลย์
 • มีรูระบายน้ำ
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

PRODUCT DETAILS

 • Strong, lightweight fiberclay material.
 • Ideal for both indoor and outdoor use.
 • There is a drainage hole in the bottom.