ปาล์ม PALM : กระถางไฟเบอร์กลาส Fiberglass Pot

3,200.00 ฿9,500.00 ฿

ช่วยให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเป็นเรื่องเบาๆ ด้วยกระถางไฟเบอร์กลาสดีไซน์เรียบง่าย สวยสะกดทุกสายตา น้ำหนักเบา ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

รายละเอียดสินค้า

 • ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเกรดอุตสาหกรรมรถยนต์
 • แฮนด์เมด ผิวเรียบราบรื่น น้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดวางโยกย้าย 
 • มีให้เลือกทั้งแบบผิวมัน ผิวด้าน แข็งแรง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • มีทั้งแบบมีรู และไม่มีรูระบายน้ำ

Fiberglass planters are a fun way to enhance the beauty of any indoor or outdoor landscape. Our Fibreglass pots are a lightweight, modern and attractive. They are ideal for use on any spaces where weight is sometimes a consideration.

PRODUCT DETAILS

 • Made from high quality industrial grade finish,
 • similar what is used on automobiles.
 • Hand-finished surface smooth and continuous.
 • Incredibly lightweight and durable
 • Suitable for indoors and outdoors
 • Drainage & no drainage hole
 • Minimal care and maintenance required (occasional wax/polish)

ยูพอท U-POT : กระถางไฟเบอร์กลาส Fiberglass Pot

12,000.00 ฿15,000.00 ฿

ช่วยให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเป็นเรื่องเบาๆ ด้วยกระถางไฟเบอร์กลาสดีไซน์เรียบง่าย สวยสะกดทุกสายตา น้ำหนักเบา ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

รายละเอียดสินค้า

 • ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเกรดอุตสาหกรรมรถยนต์
 • แฮนด์เมด ผิวเรียบราบรื่น น้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดวางโยกย้าย 
 • มีให้เลือกทั้งแบบผิวมัน ผิวด้าน แข็งแรง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • มีทั้งแบบมีรู และไม่มีรูระบายน้ำ

Fiberglass planters are a fun way to enhance the beauty of any indoor or outdoor landscape. Our Fibreglass pots are a lightweight, modern and attractive. They are ideal for use on any spaces where weight is sometimes a consideration.

PRODUCT DETAILS

 • Made from high quality industrial grade finish,
 • similar what is used on automobiles.
 • Hand-finished surface smooth and continuous.
 • Incredibly lightweight and durable
 • Suitable for indoors and outdoors
 • Drainage & no drainage hole
 • Minimal care and maintenance required (occasional wax/polish)

โอเวิล OVAL : กระถางไฟเบอร์กลาส Fiberglass Pot

9,500.00 ฿

ช่วยให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเป็นเรื่องเบาๆ ด้วยกระถางไฟเบอร์กลาสดีไซน์เรียบง่าย สวยสะกดทุกสายตา น้ำหนักเบา ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

รายละเอียดสินค้า

 • ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเกรดอุตสาหกรรมรถยนต์
 • แฮนด์เมด ผิวเรียบราบรื่น น้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดวางโยกย้าย 
 • มีให้เลือกทั้งแบบผิวมัน ผิวด้าน แข็งแรง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • มีทั้งแบบมีรู และไม่มีรูระบายน้ำ

Fiberglass planters are a fun way to enhance the beauty of any indoor or outdoor landscape. Our Fibreglass pots are a lightweight, modern and attractive. They are ideal for use on any spaces where weight is sometimes a consideration.

PRODUCT DETAILS

 • Made from high quality industrial grade finish,
 • similar what is used on automobiles.
 • Hand-finished surface smooth and continuous.
 • Incredibly lightweight and durable
 • Suitable for indoors and outdoors
 • Drainage & no drainage hole
 • Minimal care and maintenance required (occasional wax/polish)

ทิวลิป TULIP : กระถางไฟเบอร์กลาส Fiberglass Pot

4,000.00 ฿8,500.00 ฿

ช่วยให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเป็นเรื่องเบาๆ ด้วยกระถางไฟเบอร์กลาสดีไซน์เรียบง่าย สวยสะกดทุกสายตา น้ำหนักเบา ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

รายละเอียดสินค้า

 • ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเกรดอุตสาหกรรมรถยนต์
 • แฮนด์เมด ผิวเรียบราบรื่น น้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดวางโยกย้าย 
 • มีให้เลือกทั้งแบบผิวมัน ผิวด้าน แข็งแรง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • มีทั้งแบบมีรู และไม่มีรูระบายน้ำ

Fiberglass planters are a fun way to enhance the beauty of any indoor or outdoor landscape. Our Fibreglass pots are a lightweight, modern and attractive. They are ideal for use on any spaces where weight is sometimes a consideration.

PRODUCT DETAILS

 • Made from high quality industrial grade finish,
 • similar what is used on automobiles.
 • Hand-finished surface smooth and continuous.
 • Incredibly lightweight and durable
 • Suitable for indoors and outdoors
 • Drainage & no drainage hole
 • Minimal care and maintenance required (occasional wax/polish)

กรวย CONE : กระถางไฟเบอร์กลาส Fiberglass Pot

3,200.00 ฿

ช่วยให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเป็นเรื่องเบาๆ ด้วยกระถางไฟเบอร์กลาสดีไซน์เรียบง่าย สวยสะกดทุกสายตา น้ำหนักเบา ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

รายละเอียดสินค้า

 • ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเกรดอุตสาหกรรมรถยนต์
 • แฮนด์เมด ผิวเรียบราบรื่น น้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดวางโยกย้าย 
 • มีให้เลือกทั้งแบบผิวมัน ผิวด้าน แข็งแรง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • มีทั้งแบบมีรู และไม่มีรูระบายน้ำ

Fiberglass planters are a fun way to enhance the beauty of any indoor or outdoor landscape. Our Fibreglass pots are a lightweight, modern and attractive. They are ideal for use on any spaces where weight is sometimes a consideration.

PRODUCT DETAILS

 • Made from high quality industrial grade finish,
 • similar what is used on automobiles.
 • Hand-finished surface smooth and continuous.
 • Incredibly lightweight and durable
 • Suitable for indoors and outdoors
 • Drainage & no drainage hole
 • Minimal care and maintenance required (occasional wax/polish)

เซอร์คิวลัม CIRCULUM : กระถางไฟเบอร์กลาสกระถางไฟเบอร์กลาส Fiberglass Pot

9,900.00 ฿15,000.00 ฿

ช่วยให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเป็นเรื่องเบาๆ
ด้วยกระถางไฟเบอร์กลาสดีไซน์เรียบง่าย สวยสะกดทุกสายตา
น้ำหนักเบา ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

รายละเอียดสินค้า

 • ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเกรดเรือเดินทะเล แข็งแรง ทนทาน
 • พ่นเคลือบด้วยสีอุตสาหกรรมป้องกัน UVเพื่อให้การใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
 • ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

Handmade premium-quality in marine-grade fiberglass.

PRODUCT DETAILS

 • Hand finished and coated with a UV resistant automative paint
 • which will maintain it’s beautiful for years to come. They are ideal for
 • use on any spaces where weight is sometimes a consideration.

สเตรียตา STRIATA : กระถางไฟเบอร์กลาส Fiberglass Pot

3,900.00 ฿19,500.00 ฿

ช่วยให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเป็นเรื่องเบาๆ
ด้วยกระถางไฟเบอร์กลาสดีไซน์เรียบง่าย สวยสะกดทุกสายตา
น้ำหนักเบา ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

รายละเอียดสินค้า

 • ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเกรดเรือเดินทะเล แข็งแรง ทนทาน
 • พ่นเคลือบด้วยสีอุตสาหกรรมป้องกัน UVเพื่อให้การใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
 • ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

Handmade premium-quality in marine-grade fiberglass.

PRODUCT DETAILS

 • Hand finished and coated with a UV resistant automative paint
 • which will maintain it’s beautiful for years to come. They are ideal for
 • use on any spaces where weight is sometimes a consideration.

เทเปอร์รัส TAPERUS : กระถางไฟเบอร์กลาส Fiberglass Pot

15,000.00 ฿25,000.00 ฿

ช่วยให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเป็นเรื่องเบาๆ
ด้วยกระถางไฟเบอร์กลาสดีไซน์เรียบง่าย สวยสะกดทุกสายตา
น้ำหนักเบา ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

รายละเอียดสินค้า

 • ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเกรดเรือเดินทะเล แข็งแรง ทนทาน
 • พ่นเคลือบด้วยสีอุตสาหกรรมป้องกัน UVเพื่อให้การใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
 • ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

Handmade premium-quality in marine-grade fiberglass.

PRODUCT DETAILS

 • Hand finished and coated with a UV resistant automative paint
 • which will maintain it’s beautiful for years to come. They are ideal for
 • use on any spaces where weight is sometimes a consideration.

ไอโอนิค IONIC : กระถางไฟเบอร์กลาส Fiberglass Pot

5,500.00 ฿15,000.00 ฿

ช่วยให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเป็นเรื่องเบาๆ
ด้วยกระถางไฟเบอร์กลาสดีไซน์เรียบง่าย สวยสะกดทุกสายตา
น้ำหนักเบา ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

รายละเอียดสินค้า

 • ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเกรดเรือเดินทะเล แข็งแรง ทนทาน
 • พ่นเคลือบด้วยสีอุตสาหกรรมป้องกัน UVเพื่อให้การใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น
 • ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

Handmade premium-quality in marine-grade fiberglass.

PRODUCT DETAILS

 • Hand finished and coated with a UV resistant automative paint
 • which will maintain it’s beautiful for years to come. They are ideal for
 • use on any spaces where weight is sometimes a consideration.

แชลลอท SHALLOT : กระถางไฟเบอร์กลาส Fiberglass Pot

3,500.00 ฿13,500.00 ฿

ช่วยให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเป็นเรื่องเบาๆ
ด้วยกระถางไฟเบอร์กลาสดีไซน์เรียบง่าย สวยสะกดทุกสายตา
น้ำหนักเบา ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

รายละเอียดสินค้า

 • ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเกรดอุตสาหกรรมรถยนต์
 • แฮนด์เมด ผิวเรียบราบรื่น น้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดวางโยกย้าย 
 • มีให้เลือกทั้งแบบผิวมัน ผิวด้าน แข็งแรง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • มีทั้งแบบมีรู และไม่มีรูระบายน้ำ

Fiberglass planters are a fun way to enhance the beauty of any indoor or outdoor landscape.
Our Fibreglass pots are a lightweight, modern and attractive.
They are ideal for use on any spaces where weight is sometimes
a consideration.

PRODUCT DETAILS

 • Made from high quality industrial grade finish,
 • similar what is used on automobiles.
 • Minimal care and maintenance required (occasional wax/polish)

โบวล์ BOWL : กระถางไฟเบอร์กลาส Fiberglass Pot

3,500.00 ฿19,500.00 ฿

ช่วยให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเป็นเรื่องเบาๆ
ด้วยกระถางไฟเบอร์กลาสดีไซน์เรียบง่าย สวยสะกดทุกสายตา
น้ำหนักเบา ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

รายละเอียดสินค้า

 • ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเกรดอุตสาหกรรมรถยนต์
 • แฮนด์เมด ผิวเรียบราบรื่น น้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดวางโยกย้าย 
 • มีให้เลือกทั้งแบบผิวมัน ผิวด้าน แข็งแรง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • มีทั้งแบบมีรู และไม่มีรูระบายน้ำ

Fiberglass planters are a fun way to enhance the beauty of any indoor or outdoor landscape.
Our Fibreglass pots are a lightweight, modern and attractive.
They are ideal for use on any spaces where weight is sometimes
a consideration.

PRODUCT DETAILS

 • Made from high quality industrial grade finish,
 • similar what is used on automobiles.
 • Minimal care and maintenance required (occasional wax/polish)

สี่เหลี่ยมรางยาว THROUGH : กระถางไฟเบอร์กลาส Fiberglass Pot

5,000.00 ฿6,500.00 ฿

ช่วยให้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเป็นเรื่องเบาๆ
ด้วยกระถางไฟเบอร์กลาสดีไซน์เรียบง่าย สวยสะกดทุกสายตา
น้ำหนักเบา ตอบโจทย์การใช้งานตกแต่งในพื้นที่ที่มีการคำนึงถึงการรับน้ำหนัก

รายละเอียดสินค้า

 • ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเกรดอุตสาหกรรมรถยนต์
 • แฮนด์เมด ผิวเรียบราบรื่น น้ำหนักเบา สะดวกต่อการจัดวางโยกย้าย 
 • มีให้เลือกทั้งแบบผิวมัน ผิวด้าน แข็งแรง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • มีทั้งแบบมีรู และไม่มีรูระบายน้ำ

Fiberglass planters are a fun way to enhance the beauty of any indoor or outdoor landscape.
Our Fibreglass pots are a lightweight, modern and attractive.
They are ideal for use on any spaces where weight is sometimes
a consideration.

PRODUCT DETAILS

 • Made from high quality industrial grade finish,
 • similar what is used on automobiles.
 • Minimal care and maintenance required (occasional wax/polish)